logotyperobocopy6 (2)Spoločnosť SPECTOPRINT s.r.o. so sídlom v Bratislave poskytuje predaj, prenájom a servis multifunkčného kopírovacieho automatu — RoboCopy.

 

RoboCopy je automat na kopírovanie, skenovanie a tlač podporujúci pripojenie USB zariadení, ovládaný pomocou dotykového monitoru.

RoboCopy ponúka inovácie v predají služieb prostredníctvom automatu a otvára nové obzory pre podnikateľskú činnosť.

Vysoký stupeň automatizácie súčasného sveta poskytuje ľuďom úsporu času i ľudskej práce. Život sa stáva pohodlnejším, čo dokladuje existencia „vendingu“ – predaj tovaru prostredníctvom predejných automatov.

Cieľom našej spoločnosti bolo vyrobiť taký automat, ktorý bude dostupný a bude po ňom dopyt v akomkoľvek verejnom mieste na celom svete.